Miesięczne archiwum: luty 2016

padlock-949678_1280

Analiza OCP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym – cz. 1 – OCP w transporcie krajowym wg PZU

Niniejszy artykuł rozpoczyna serię publikacji na temat ubezpieczeń w transporcie drogowym towarów, krajowym i międzynarodowym. Publikacje mają charakter analizy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), które znajdują zastosowanie do konkretnych typów ubezpieczenia.

Czytaj dalej Analiza OCP – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w transporcie drogowym – cz. 1 – OCP w transporcie krajowym wg PZU

truck-331499_1280

Zastaw w prawie transportowym – kiedy przewoźnik może z niego skorzystać?

Prawo zastawu to instytucja mająca na celu zabezpieczenie określonej wierzytelności. W odniesieniu do stron umowy przewozu uregulowania dotyczące zastawu można znaleźć zarówno w ustawie – Prawo przewozowe, jak i w Konwencji CMR. Zastaw na przesyłce. Jak korzystać z tego uprawnienia, by nie narazić się na odpowiedzialność?

Czytaj dalej Zastaw w prawie transportowym – kiedy przewoźnik może z niego skorzystać?

coin-1080535_1280

Euro czy złote, czyli jak w prosty sposób przegrać sprawę o zapłatę wynagrodzenia za przewóz.

Dzisiejszy wpis poświęcam zagadnieniu, które w ostatnim czasie kilkukrotnie okazało się kością niezgody pomiędzy powodem i pozwanym, w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za przewóz. Omawiane zagadnienie jest o tyle istotne, że błędne oznaczenie waluty dochodzonego roszczenia pieniężnego może skutkować oddaleniem dochodzonego powództwa i tym samym przegraniem sprawy.

Czytaj dalej Euro czy złote, czyli jak w prosty sposób przegrać sprawę o zapłatę wynagrodzenia za przewóz.

fotoradar1

Doręczenia w sprawach o wykroczenia – na kazusie zdjęcia z fotoradaru (felieton).

Od wielu lat toczy się spór dotyczący karania kierowców za wykroczenia w ruchu drogowym, zarejestrowane przy pomocy fotoradarów. W tym czasie do Trybunału Konstytucyjnego skierowano kilka wniosków dotyczących zbadania zgodności z Konstytucją przepisów nadających uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego czy też przyznających kompetencje do kierowania wniosków o ukaranie do sądów. W różnych środowiskach pojawiają się co rusz nowe pomysły na to, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie polegające na przekroczeniu na drodze publicznej dopuszczalnej prędkości. W Internecie można znaleźć szereg porad, proponujących rozmaite rozwiązania, począwszy od wskazywania danych kierowcy będącego obywatelem np. Mołdawii, przez zasłanianie się niepamięcią, po kwestionowanie możliwości użycia konkretnego urządzenia do dokonania pomiaru.

W niniejszym felietonie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy wskazane zabiegi są potrzebne, zwłaszcza w obliczu utraty przez straże gminne i miejskie, począwszy od 01 stycznia 2016 r., uprawnień do dokonywania pomiarów prędkości pojazdów i kierowania wniosków o ukaranie do sądów.

Czytaj dalej Doręczenia w sprawach o wykroczenia – na kazusie zdjęcia z fotoradaru (felieton).