Miesięczne archiwum: czerwiec 2016

odometer-922377_1280

O prawidłowości pomiarów Iskry i wideorejestratora PolCam słów kilka.

Rozwój orzecznictwa sądowego w ostatnich latach, w zakresie dotyczącym pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, nastąpił gwałtownie. Zbiegło się to z różnymi akcjami informacyjnymi, prowadzonymi w większości przez niezależne organizacje, które regularnie wytykały niezgodność pomiarów z przepisami. Doszło do sytuacji, w której Czytaj dalej O prawidłowości pomiarów Iskry i wideorejestratora PolCam słów kilka.

payment-921087_1280

Skok na kasę, czyli od kogo dochodzić zapłaty przewoźnego.

Kiedy przewoźnik zawrze umowę przewozu, doręczy przesyłkę odbiorcy, a następnie prześle drugiej stronie fakturę wraz z dokumentami towarzyszącymi przewozowi, jest oczywiście zainteresowany otrzymaniem wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Czytaj dalej Skok na kasę, czyli od kogo dochodzić zapłaty przewoźnego.