O blogu

Blog cmr24.pl to miejsce, gdzie dzielę się z czytelnikami swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem z zakresu prawa transportowego, drogowego i ubezpieczeń. Moja dotychczasowa praktyka, w tym przebieg procesów sądowych i współpraca na co dzień z podmiotami działającymi w branży transportowej i motoryzacyjnej, wskazuje na trudności w stosowaniu  instytucji prawnych, nawet przez osoby posiadające duże doświadczenie w konkretnej branży. Odnalezienie się w problematycznych sytuacjach nierzadko utrudnia praktyka sądowa, która często cechuje się brakiem wypracowania jednolitej linii orzeczniczej. Dlatego celem publikacji na blogu jest wyjaśnienie czytelnikom niektórych prawnych aspektów ze wskazanych dziedzin, w tym udzielenie odpowiedzi i praktycznych wskazówek ułatwiających wybór właściwego rozwiązania.

Nazwa bloga nawiązuje do znanej uczestnikom branży transportowej „Konwencji CMR”, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym warunki umowy międzynarodowego przewozu drogowego towarów. Pierwotnie wpisy miały dotyczyć wyłącznie prawa transportowego i być kierowane do przewoźników i spedytorów. Jednakże z uwagi na bezpośrednią styczność tych podmiotów, w związku z ich działalnością, z innymi dziedzinami prawa, postanowiłem rozszerzyć tematykę bloga właśnie o zagadnienia z prawa drogowego i ubezpieczeniowego.

Wpisy na blogu kierowane są do szerokiego grona osób, w tym działających na co dzień w branży transportowej, uczestników ruchu drogowego, czy osób zawierających umowy ubezpieczeń lub dochodzących roszczeń w związku z ochroną ubezpieczeniową.

Niektóre z wpisów na blogu oznaczone określeniem „felieton” będą miały charakter nieco mniej formalnych publikacji. Poza dawką wiedzy merytorycznej przedstawiany będzie w nich własny punkt widzenia autora bloga. Celem tych wpisów jest zwrócenie uwagi Czytelników na określone zagadnienie i skłonienie ich do ewentualnej polemiki ze spostrzeżeniami zawartymi w publikacji.

Blog to również wymiana doświadczeń z czytelnikami oraz – co jest dla mnie bardzo istotne – miejsce, w którym czytelnicy mogą wskazywać swoje propozycje dotyczące zagadnień, którym mają być poświęcone kolejne wpisy.

Poza prowadzeniem bloga zajmuję się na co dzień stosowaniem prawa w praktyce, świadcząc w ramach własnej działalności gospodarczej pomoc prawną na rzecz osób działających w w/w branżach (w tym dla przedsiębiorców z branży transportowej i motoryzacyjnej). Jeżeli potrzebują Państwo takiej pomocy, mogą Państwo skontaktować się ze mną:

  1. za pomocą mediów społecznościowych lub
  2. danych teleadresowych wskazanych w zakładce http://cmr24.pl/kontakt/

Pozdrawiam
Sylwester Kasprzewski


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399