odometer-922377_1280

O prawidłowości pomiarów Iskry i wideorejestratora PolCam słów kilka.

Rozwój orzecznictwa sądowego w ostatnich latach, w zakresie dotyczącym pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, nastąpił gwałtownie. Zbiegło się to z różnymi akcjami informacyjnymi, prowadzonymi w większości przez niezależne organizacje, które regularnie wytykały niezgodność pomiarów z przepisami. Doszło do sytuacji, w której sądy powszechne w całym kraju zaczęły uniewinniać kierowców w sprawach o wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości z uwagi na to, że ręczne przyrządy pomiarowe nie zapewniały możliwości utrwalenia przebiegu pomiaru, zaś w konsekwencji wywoływało to wątpliwości, czy dany pomiar na pewno dotyczył pojazdu, którym kierowała zatrzymana osoba. Funkcjonariusze Policji zaczęli wykorzystywać do pomiarów również inne urządzenia, w tym fotoradary Iskra-1 wraz z prędkościomierzami PolCam PC 2006, które pracując jednocześnie, pozwalały i na zmierzenie prędkości pojazdu i na zarejestrowanie przebiegu pomiaru. W zestawie tym Iskra-1 działa jako urządzenie pomiarowe, zaś prędkościomierz PolCam PC2006 – jako wideorejestrator. O tym, co wynika z tego połączenia, przeczytają Państwo poniżej.

Zapraszam do lektury!

.

SPIS TREŚCI:

1. Świadectwa legalizacji urządzeń.

2. Iskra-1 – możliw sposób użytkowania.

3. Polcam PC2006?

4. Nieprawidłowości przy legalizacji radarowych przyrządów Iskra-1.

5. Wnioski?

.

1.

Świadectwa legalizacji urządzeń.

Oba przyrządy posiadają świadectwa legalizacji:

  • decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar nr ZT 150/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. zatwierdzenie typu nr PLT06133 uzyskały przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym – przyrządy radarowe Iskra – 1, produkowane przez rosyjską Simicon Sp. z o.o., zaś
  • decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar nr ZT 45/2006 z dnia 1 marca 2006 r. zatwierdzenie typu PLT0636 uzyskały przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, prędkościomierze kontrolne PolCam model PC2006, produkowane przez polską Polcam Systems sp. z o.o.

.

2.

Iskra – możliwy sposób użytkowania.

Zgodnie z treścią zatwierdzenia nr ZT 150/2006 radarowy przyrząd pomiarowy Iskra – 1 może być wyposażony w urządzenia dodatkowe: kamerę z obiektywem, monotron LCD i pilot. Przyrząd z urządzeniami dodatkowymi umożliwia zatem nie tylko wykonanie pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, ale również rejestrację zmierzonej prędkości i rejestrację obrazu pojazdu, którego prędkość została zmierzona. Dwa typy wideorejestratorów mogą być stosowane w połączeniu z przyrządem Iskra – 1 tj. Iskra – Video produkcji Simicon Sp z o.o. (od 2006r.) oraz Videorapid 2A produkcji Zurad sp z o.o (od 2012r.).

.

3.

Polcam PC2006?

Dla odmiany, prędkościomierz kontrolny PolCam 2006 nigdy nie uzyskał zatwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar w opcji z radarowym przyrządem Iskra -1, więc pomiar prędkości i jego wideorejestracja dokonany za pomocą tych dwóch przyrządów jest niedopuszczalny. Dlaczego? Bo przyrząd radarowy Iskra – 1 oraz prędkościomierz kontrolny Polcam 2006 mogły być używane, ale wyłącznie niezależnie od siebie.

.

4.

Nieprawidłowości przy legalizacji radarowych przyrządów Iskra-1.

Załóżmy, czysto hipotetycznie, żę powyższe połączenie dwóch różnych urządzeń uzyskuje zatwierdzenie typu przez Prezesa Głównego Urzędu Miar i teoretycznie urządzenia te mogą być używane łącznie na potrzeby kontroli ruchu drogowego. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ciężko będzie zarzucić nieprawidłowość dokonanego pomiaru. Na pierwszy rzut oka.

Pomiary prędkości dokonane przy użyciu radarowego przyrządu Iskra –1 można uznać za niewiarygodne, z uwagi na to, że nie spełnia on warunków technicznych określonych w obowiązujących w dniu 22 czerwca 2006r. (w dniu wydania decyzji Prezesa GUM o zatwierdzeniu typu dla Iskry -1) przepisach. Po pierwsze, parametry badań odporności przyrządu na warunki środowiskowe (wilgotność względna powietrza), przeprowadzone przed uzyskaniem zatwierdzenia, zostały zaniżone. W trakcie badań prowadzonych na okoliczność wpływu temperatury i wilgotności względnej powietrza na działanie przyrządu Iskra -1 pomiary zostały wykonane przy zaniżonych wartościach granicznych wilgotności względnej powietrza z wymaganych przez prawo meteorologiczne 95% na 85%. Jednocześnie parametry techniczne Iskry –1 wskazują, że przyrząd ten może pracować jedynie w warunkach do 90% wilgotności względnej powietrza, a nie przy 95% wymaganych przez polskie prawo meteorologiczne. Jak dopuścił do tego ustawodawca?

Ponadto konstrukcja przyrządu Iskra – 1 nie zapewnia identyfikacji pojazdu, którego prędkość jest kontrolowana, w sytuacji gdy w zasięgu pomiaru przyrządu znajduje się więcej niż jeden pojazd poruszający się w tym samym kierunku. Również w tym wypadku metodologia przeprowadzania badań i ich wyniki budzą zastrzeżenia, albowiem badania konieczne do zatwierdzenia typu zostały przeprowadzone na płycie lotniska z udziałem dwóch pojazdów, których prędkości były badającym znane, nie zaś na ruchliwej, wielopasmowej drodze.

Jeżeli powyższe argumenty są niewystarczające, to mamy kolejny. Testom poddano jedynie przyrząd Iskra – Video (wideorejestrator z Iskrą – 1), a nie sam radarowy przyrząd Iskra –1, nie uwzględniając warunków pracy policjantów, wykorzystujących w przeważającej większości jednie przyrząd radarowy Iskra – 1 bez kamery, jako urządzenie do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu.

.

5.

Wnioski?

Wyścig informacyjny i technologiczny pomiędzy Policją, a kierowcami, trwa w najlepsze. Na szczęście pomiary na drogach przeprowadzane są przy użyciu urządzeń niedopuszczonych do stosowania w tym celu, w nieprawidłowym połączeniu różnych urządzeń, a ponadto istotne błędy poczynione przy legalizacji urządzeń Iskra-1 (wykorzystywanych w dalszym ciągu) dostarczają kierowcom solidne argumenty w  – wydawałoby się – nierównej walce.

.

Dziękuję za zapoznanie się z artykułem.

Radca prawny Sylwester Kasprzewski

Dodaj bloga do ulubionych:
RSS
Facebook
Facebook
Google+
http://cmr24.pl/o-prawidlowosci-pomiarow-iskry-i-wideorejestratora-polcam-slow-kilka/">
LinkedIn

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *