Zbiór przepisów

  1. Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokół podpisania, sporządzone w Genewie 19 maja 1956 r
    z dnia 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 Nr 49, poz. 238)

    http://cmr24.pl/konwencja-cmr-2/