Archiwa kategorii: Prawo o ruchu drogowym

odometer-922377_1280

O prawidłowości pomiarów Iskry i wideorejestratora PolCam słów kilka.

Rozwój orzecznictwa sądowego w ostatnich latach, w zakresie dotyczącym pomiarów prędkości pojazdów w ruchu drogowym, nastąpił gwałtownie. Zbiegło się to z różnymi akcjami informacyjnymi, prowadzonymi w większości przez niezależne organizacje, które regularnie wytykały niezgodność pomiarów z przepisami. Doszło do sytuacji, w której Czytaj dalej O prawidłowości pomiarów Iskry i wideorejestratora PolCam słów kilka.

fotoradar1

Doręczenia w sprawach o wykroczenia – na kazusie zdjęcia z fotoradaru (felieton).

Od wielu lat toczy się spór dotyczący karania kierowców za wykroczenia w ruchu drogowym, zarejestrowane przy pomocy fotoradarów. W tym czasie do Trybunału Konstytucyjnego skierowano kilka wniosków dotyczących zbadania zgodności z Konstytucją przepisów nadających uprawnienia w zakresie kontroli ruchu drogowego czy też przyznających kompetencje do kierowania wniosków o ukaranie do sądów. W różnych środowiskach pojawiają się co rusz nowe pomysły na to, w jaki sposób uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie polegające na przekroczeniu na drodze publicznej dopuszczalnej prędkości. W Internecie można znaleźć szereg porad, proponujących rozmaite rozwiązania, począwszy od wskazywania danych kierowcy będącego obywatelem np. Mołdawii, przez zasłanianie się niepamięcią, po kwestionowanie możliwości użycia konkretnego urządzenia do dokonania pomiaru.

W niniejszym felietonie postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy wskazane zabiegi są potrzebne, zwłaszcza w obliczu utraty przez straże gminne i miejskie, począwszy od 01 stycznia 2016 r., uprawnień do dokonywania pomiarów prędkości pojazdów i kierowania wniosków o ukaranie do sądów.

Czytaj dalej Doręczenia w sprawach o wykroczenia – na kazusie zdjęcia z fotoradaru (felieton).