Cmr24.pl

Autoklub

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Danych Osobowych («Polityka Prywatności») ma zastosowanie do wszystkich informacji, które ta witryna może uzyskać o Tobie podczas korzystania z witryn internetowych, programów i produktów tej witryny.

1. Definicja

1.1 W niniejszej Polityce prywatności używane są następujące terminy:

1.1.1 „Administracja serwisu (zwany dalej administratorem serwisu)” – pracownik upoważniony do administrowania serwisem, organizowania i/lub przeprowadzania przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych Dane osobowe podlegające przetwarzaniu przez pracowników, które określają cel i skład, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych.

1.1.2 „Dane Osobowe” – wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do zidentyfikowanej lub zidentyfikowanej osoby fizycznej (podmiotu danych osobowych);

1.1.3 „przetwarzanie danych osobowych” – z użyciem lub bez użycia zautomatyzowanych narzędzi, w tym zbieranie, rejestrowanie, strukturyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, modyfikacja) danych osobowych; Dowolne działanie (operacja) lub zestaw działań (operacja) do wykonania, ekstrakcji, wykorzystania, przenoszenia (dystrybucji, udostępniania, dostępu), anonimizacji, blokowania, usuwania lub niszczenia danych osobowych.

1.1.4 „Poufność danych osobowych” jest obowiązkowym wymogiem operatora lub innej osoby mającej dostęp do danych osobowych w celu uniemożliwienia rozpowszechniania bez zgody podmiotu danych osobowych lub z innych przyczyn prawnych.

1.1.5 „Użytkownicy Witryny (zwani dalej „użytkownikami”)” oznaczają osoby, które uzyskują dostęp do tej witryny za pośrednictwem Internetu i korzystają z adresu URL tej witryny.

1.1.6 „Cookie” to niewielka część danych wysyłana przez serwer sieciowy i przechowywana na komputerze użytkownika, która umożliwia klientowi lub przeglądarce internetowej wykonanie żądania HTTP za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona tej witryny. serwer internetowy. otwarty

1.1.7 „Adres IP” oznacza unikalny adres sieciowy węzła sieci komputerowej utworzony przy użyciu protokołu IP.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Korzystanie z tej witryny oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności oraz warunków przetwarzania Twoich danych osobowych.

2.2 JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI POLITYKI PRYWATNOŚCI, MUSISZ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z TEJ STRONY.

2.3 Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy tylko tej witryny. Witryna nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za witryny osób trzecich, do których użytkownicy mogą nawigować za pośrednictwem łączy dostępnych w Witrynie.

2.4 Administrator serwisu nie weryfikuje autentyczności danych osobowych podanych przez użytkowników serwisu.

3. Zakres Oświadczenia o Prywatności

3.1 Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia odpowiedzialność administratora serwisu za zachowanie poufności i zapewnienie reżimu ochrony prywatności danych osobowych przekazanych przez użytkowników na żądanie administratora serwisu.

3.2 Dane osobowe, które mogą być przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności są podawane przez Użytkownika poprzez wypełnienie formularza zwrotnego rejestracji w serwisie i zawierają następujące informacje:

3.2.1 Nazwa użytkownika;

3.2.2 Adres e-mail (e-mail);

4. Cel zbierania danych osobowych użytkownika

4.1 Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez administratora serwisu w następujących celach:

4.1.1 Zapewnij użytkownikom dostęp do spersonalizowanych zasobów witryny.

4.1.2 Ustalanie z Tobą informacji zwrotnej, w tym wysyłanie Ci wiadomości, zapytań dotyczących korzystania z witryny, przetwarzania wniosków i Twoich żądań.

4.1.3 zapewnić skuteczne wsparcie techniczne użytkownikom w przypadku problemów związanych z korzystaniem z serwisu;

4.1.4 Wyraź zgodę użytkownika na e-maile i inne informacje w imieniu tej witryny;

4.1.5 Prowadzenie działań reklamowych za zgodą użytkownika.

4.1.6. Zapewniać użytkownikom dostęp do stron internetowych lub usług Partnerów Witryny w celu uzyskania produktów, aktualizacji i usług;

5. SPOSOBY I WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się bez ograniczeń czasowych środkami prawnymi, w tym za pośrednictwem systemów informatycznych danych osobowych, z wykorzystaniem lub bez użycia zautomatyzowanych narzędzi.